Плевен

В центъра на Вашите финансови интереси!

Паметници, музеи
plevenmuseum_nightПлевен е известен като град на музеите. Развитието на човешката цивилизация може да бъде проследено от неолита до наши дни. На територията на общината се намират останките на праисторически селища от медната ера, римски селища и крепости, средновековни скотовъдни и земеделски селища.
В началото на ХХ век с доброволно събрани средства комитетът “Цар Освободител Александър ІІ” с председател видният общественик Стоян Заимов, започва изграждането на мемориални къщи, музеи, паркове и паметници.
Скобелевият парк е разположен на самото бойно поле, където отрядът на ген. Скобелев води кръвопролитни сражения за превземането на Плевен. От тогава напоената с кръв земя се нарича “Мъртва долина”. В парка се издига и единствената по рода си на Балканския полуостров Панорама, която  по неповторим и силно въздействащ начин представя събитията от Плевенската епопея. Сградата символизира трите щурма и  блокадата на града. В парка се намират Костницата, къщата музей “Стоян и Владимир Заимови”, издигат се  братски могили и паметници,  в батареи са подредени десетки автентични оръдия.011875253-big
На 11.12.1877 г. в дома на богатия плевенски търговец  Иван Вацов тържествено е  посрещнат руският император Александър ІІ, на когото е представен плененият турски маршал Осман паша. В този дом живее и първият военен губернатор на Плевен ген. Скобелев. По-късно къщата е превърната в музей /1907г./
Параклис-мавзолей “Св. Георги Победоносец” е построен през 1907 г. В криптата се съхраняват кости на загиналите приПлевен войни от многонационалната руска имперска и от съюзническата румънска армии. Иконостасът и иконите са творби на видни български майстори.
Безспорен показател за традицията и постиженията на поколения музейни работници е Регионалният исторически музей. Той е уреден в уникална сграда, построена за казарма през 1888 г. Фондовото богатство на музея включва над 250 хил. експонати от античността, средновековието и от най-новата история на Плевен и региона. Със своите колекции, фондовете на музея са истинска съкровищница на културни и исторически ценности.

 

Население, Работна сила
Население
Населението на територията на Община Плевен по постоянен адрес към м. март 2011 година е 129 781 души. На първо място се откроява силно изявеният урбанистичен център - гр.Плевен с население 106 011 жители. В него е концентрирано 40% от населението на областта. Той е седмият по големина град в България и има функции на централно селище в западната част на Северния централен район. Благодарение на него гъстотата на населението на територията на Общината – 160,42 души на кв.км., е една от най-високите за страната.
Източник на информация: НСИ-Република България.
Характеристика на работната сила
Kоефициентът на икономическа активност е 44,5%. Коефициентът на безработица е 7,12%.
Общината разполага с достатъчно трудови ресурси, които да обслужват евентуален висок икономически растеж.
Източник на информация: Бюро по труда Плевен.
Информационен бюлетин за Състоянието и развитието на пазара на труда в Община Плевен през м. април 2011 година.

Структура на свободната работна сила
Сред специалистите преобладават техническите специалисти 42,4%, икономистите са 23,9%, в областта на услугите 10,9%, селскостопански  6,3%, специалисти от системата на образованието 6,1%. В образователната структура на безработните лица през месеца намалява числеността във всички образователни нива. Висшистите през периода намаляват своя брой в сравнение с предходния месец и са 14,4%. Лицата със средно образование бележат спад, като съставляват 47,8%. От тях 79,1% имат професионална квалификация. На следващо място по обхват с относителен дял от 26,0% са безработните с начално образование. Незаетите с основно образование са 11,8%, а общата съвкупност на нискообразованите безработни заема твърде висок относителен дял от 37,8%.
Източник на информация: Бюро по труда Плевен.
Информационен бюлетин за Състоянието и развитието на пазара на труда в община Плевен през м. април 2011 година.

Култура, изкуствоtheater
Драматичният театър “Иван Радоев” е основан през 1919 г. Сградата, в която се помещава е обявена за паметник на архитектурата с национално значение. Интериорът е издържан в традициите на европейския градски стил от края на ХІХ век. Институтът налага своето присъствие в културния живот не само на града, но и в театралното пространство на страната.

Безчислени са концертните изяви и представления на хора и оркестъра приСеверняшкия ансамбъл за народни песни и танци в Плевен. Сформиран е през 1959г. Пред българската и чуждестранна публика ансамбълът представя автентични и оригинално преработени творби от Северна България. Редица са международните признания – първи награди и лауреатски звания от Международни хорови конкурси, многобройни записи за Българското национално радио, за радио Би Би Си, Москва, Братислава, Брюксел, Женева, Анкара.
Художествена галерия “Илия Бешков”възниква през 1958 г. като отдел към Историческия музей. Като самостоятелна институция се отделя през 1973 г. Притежава богат фонд от творби – живопис, графика, скулптура. Съхраняват се творби на Владимир Димитров-Майстора, Дечко Узунов, Николай Павлович, Георги Данчов, Илия Бешков, Светлин Русев, Сидония Атанасова и др. Галерията притежава платна от световноизвестни художници Рембранд, Домие, Кете Колвиц и др.
Плевенската филхармония с открита оперна сценасъществува от около 50 г. и за този не малък период се е утвърдила като една от водещите в България. Основана е от големия български музикант Саша Попов. Всяка година филхармонията изнася десетки концерти в България и много европейски страни, съпровожда конкурса за млади оперни изпълнители в град Плевен. С името на Плевенската филхармония са свързани именити български и чуждестранни диригенти и солисти.
Постоянна изложба-дарение “Светлин Русев” е открита през 1984 г. в изключително уникална сграда. Един от най-известните художници на България – Светлин Русев, дарява на родния си град Плевен, богата колекция от 400 картини и скулптури на световни и български майстори на изкуството. Постоянната експозиция предлага повече от 250 ценни художествени произведения.
Културният живот на града има своите безспорни приоритети – международният музикален фестивал “Катя Попова”, Националният конкурс за българска драматургия “Иван Радоев”, Национално бианале за малки форми, Международно бианале по фотография “Фодар”, Национален фестивал на авангардния видеофилм и видеопродукция “Артвизия” и други.