Плевен

В центъра на Вашите финансови интереси!

Намираме се винаги „В центъра на Вашите финансови интереси”!

Работим в района на гр. Плевен повече от 3 години. Нашият екип от финансови експерти ще Ви окаже съдействие по отношение на всякакви въпроси, свързани с развитието на Вашия бизнес, мечтаната почивка или жилище!

Предлагаме пълна гама от финансови услуги, сред които може да намерите подходящия финансов продукт в помощ на Вас и Вашия бизнес, в т.ч.:

· търговия с финансови инструменти

· консултиране по европейски програми за финансиране

· кредитиране на малки и средни предприятия

· заеми без обезпечение

· финансиране на земеделски производители

· консултиране при проблемни кредити и вземания

· лизинг и факторинг

· застраховки
Притежаваме регистрации и членства от:

Българска Народна Банка;

Комисия за финансов надзор;

Централен депозитар;

НОИ;

БАЛИП;

Българска Фондова Борса;

Комисия за Защита на Личните Данни;

Министерство на Финансите