Плевен

В центъра на Вашите финансови интереси!

Малка швейцарска банка, концентрирана върху социални и екологични проекти, въвежда отрицателни лихви по депозитите на индивидуалните си клиенти от 1 януари.

Alternative Bank Schweiz причини истински смут сред клиентите си, след като в средата на октомври им изпрати писма, обявявайки новото си решение.

За текущите депозити банката ще налага лихвени проценти от -0,125%, а депозитите над 100 000 шв. франка ще бъдат с лихвен процент от -0,75%.

Банката оправда безпрецедентното си решение, като обяви, че то ще осигури възможност за развитие на значими проекти.

Промяната не остана незабелязана в швейцарските финансови кръгове, тъй като банките там отдавна търсят начин да се справят с последиците от отрицателните лихвени проценти, които централната банка им наложи през януари. Така тя загърби тригодишните си усилия да задържи валутния курс на франка, така че да стимулира износа.

„Това решение ни коства много пари – почти еквивалента сума на цялата ни годишна печалба за миналата година”, заявиха от ABS.

В следващите седмици няколко швейцарски банки, включително гиганти като UBS и Credit Suisse, решиха да прехвърлят част от бремето на някои институционални клиенти. Никоя от тях обаче не прокара отрицателен лихвен процент за индивидуалните вложители.

„Смятаме, че това е по-прозрачно и честно решение, вместо да повишим таксите за обслужване”, обявиха от ABS.

Някои клиенти обаче не виждат нещата в същата светлина и вече са се обадили по телефона на банката, искайки обяснение. ABS е съсредоточена главно върху подпомагане на проекти за жилищни сгради, устойчиви енергийни решения и органично фермерство. Тя финансира също компания, която разработва нов вид електрически велосипеди.